helahelsingborg_logo_web

HELA HELSINGBORG

VECKA 8 ÅRET OM

Samhället står inför stora utmaningar där föreningslivet måste hjälpa till att motverka utanförskap. Samtidigt måste föreningslivet förändras för att möta barn och ungdomars önskan att aktivera sig på flexiblare sätt och med nya subkulturer och inriktningar. Vi ser det som en möjlighet att erbjuda sportlovets breda utbud av aktiviteter året om. 

Hela Helsingborg är en inkluderande satsning som samlar sociala initativ och aktiviteter under ett gemensamt namn. Hela Helsingborg koordinerar och stöttar våra redan existerande program men kommer även ta initiativ till flera nya sociala aktiviteter, ofta i partnerskap med ideella krafter i andra föreningar. 

Med Hela Helsingborg tar vi ett större grepp för att motverka utanförskap genom att ge barn och ungdomar sunda värderingar samt möjlighet att delta i ett brett utbud av olika aktiviteter. Verksamheten blir en plattform för ideell kraft från både individer och andra föreningar som vill starta aktiviteter och öka sitt sociala engagemang för barn och ungdom. Hela Helsingborgs roll är att initiera och koordinera samt vara ett drivande stöd där det behövs. 

Partners kan välja att antingen associera sig med Hela Helsingborgs verksamhet eller med en viss aktivitet på Guld-, Silver-, Bronsnivå eller som Huvudpartner.